Föreningsmöte IOGT-NTO Lf92Föreningsmöte för medlemmar i IOGT-NTO:s lokalförening 92.

I vårt arbete inom IOGT-NTO så utgår vi från tre bärande idéer:
Demokrati, solidaritet och nykterhet.

Vår demokratiformulering: "Alla människor har lika värde och samma rätt att påverka samhällets utveckling. Vi arbetar för ett demokratiskt samhälle med jämlika förutsättningar för personlig utveckling, frihet och delaktighet. Inom IOGT-NTO-rörelsen har alla medlemmar möjlighet att göra sin röst hörd och verksamheten utgår från medlemmarnas vilja."


Är du intresserad av att bli medlem i IOGT-NTO?
Kom gärna ner till Gamla Elverket då vi har föreningsmöte!

Föreningsmöten, alltid första onsdagen varje månad, klockan 18.30.

På föreningsmötena finns möjlighet att vara med och påverka bland annat beslut som skall tas gällande föreningsverksamheten i lokalföreningen.

 

Datum/Tid

PlatsSidan uppdaterad 2019-05-17 09:53

 

Gamla Elverket    Ölandsgatan 8    791 60 Falun   
Huset 023-196 97 / Christer, teknik 073-905 80 08 / Mats, kök 070-716 84 14
   www.gamlaelverket.se